|Đăng ký
 
Lưu Danh Bảng Vàng
 

Để có tên trên bảng vàng, thời những người đó đều liệt vào bậc hào kiệt anh hùng. Bảng Xếp Hạng cũng nhằm nói lên thực lực và sự cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ của từng Chủ công. 

1. Giao Diện Bảng Xếp Hạng

Nhấp nút bảng xếp hạng cạnh hình nhân vật Chủ công, để có thể vào giao diện Bảng xếp hạng 
2. Phân Loại Bảng Xếp Hạng

- Bảng xếp hạng thực lực tổng hợp: Dựa vào thực lực tổng hợp của tất cả Chủ công trong server tiến hành xếp hạng từ cao đến thấp.

- Bảng xếp hạng lực chiến tổng hợp: Dựa và lực chiến của tất cả Chủ công trong server để tiến hành xếp hạng từ cao đến thấp.

- Bảng xếp hạng gia tộc: Dựa vào điểm gia tộc của tất cả gia tộc trong server tiến hành xếp hạng từ cao đến thấp.

- Bảng xếp hạng kinh nghiệm chủ công: Dựa vào đẳng cấp Chủ công của tất cả Chủ công trong server tiến hành xếp hạng từ cao đến thấp.

- Bảng xếp hạng anh hùng: Dựa vào đẳng cấp tất cả anh hùng trong server tiến hành xếp hạng từ cao đến thấp.
Trong bảng xếp hạng anh hùng, chia thành bảng tổng anh hùng của Hiệp Sĩ, Nghĩa Sĩ và Đạo Sĩ, và bảng xếp hạng đẳng cấp mỗi anh hùng độc lập màu Cam và Đỏ.
- Bảng xếp hạng tài phú: Dựa vào tổng vàng giao dịch và vàng khóa của tất cả Chủ công trong server tiến hành xếp hạng từ cao đến thấp.

- Bảng xếp hạng Sinh Thần Cang: Dựa vào tổng số lần vận chuyển Sinh Thần Cang của tất cả Chủ công trong server tiến hành xếp hạng từ cao đến thấp.

- Bảng xếp hạng Lôi Đài: Dựa vào số lần khiêu chiến Lôi Đài của tất cả Chủ công trong server tiến hành xếp hạng từ cao đến thấp.

3. Xem Thông Tin Chủ Công

- Nhấp tên chủ công trong bảng xếp hạng, có thể xem thông tin chủ công.
Nhấp xem trận hình, còn có thể xem tình hình trận hình mà Chủ công khác đang sử dụng.
4. Xem Thông Tin Anh Hùng 

Trong bảng xếp hạng anh hùng, nhấp tên anh hùng có thể xem thông tin anh hùng này.
Bổn Trại chủ xin chúc các Chú công được đề tên trên Bảng Vàng, và chơi game vui vẻ nhé!!!BQT TIK GAME
Tin đã đăng
 

Top